دوره های ارائه شده

حسابداری مالیاتی

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حسابداری حقوق و دستمزد

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حسابداری بازار کار(مقدماتی+هلو+کدینگ)

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی صفحات وب(ASP.Net)

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی صفحات وب(PHP)

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی صفحات وب (Java script)

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش جامع برنامه نویسیAndroid

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش جامع برنامه نویسیJava

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش جامع برنامه نویسی #C

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش جامع برنامه نویسی++C

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش جامعadobe illustrator

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش جامعcorel draw

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش پیشرفته فوتوشاپ

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش مقدماتی فوتوشاپ

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش جامع اصول هفتگانه ICDL

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تایپ ده انگشتی

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متره و صورت وضعیت راهسازی

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نقشه برداری ساختمان همراه با کار عملی با دوربین total station

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نقشه خوانی تاسیسات برق و مکانیک ساختمان

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاسیسات مکانیکی ساختمان های متعارف و بلندمرتبه

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاسیسات برقی ساختمان متعارف و بلندمرتبه

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مسائل فنی و اجرای آسانسور و پله برقی همراه با بازدید کارگاهی

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
متره و تهیه صورت وضعیت تاسیسات برقی و مکانیکی

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش کاربردی نرم افزار اتوکد(دوبعدی و سه بعدی)

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Enter your keyword