ارتباط با مجتمع آموزشی شهاب نوین

آدرس:قم-خیابان شهدا(صفائیه)-کوچه۲۵-پلاک۱۷

آدرس وب سایت،ایمیل،اینستاگرام وکانال تلگرام مجتمع:
Website: www.www.shahab-novin.ir/
E-mail: info@www.shahab-novin.ir/
Instagram:shahabnovin.qom
Telegram channel:@shahabnovin

تلفن:۳۷۸۴۹۰۱۰-۰۲۵

Enter your keyword