نقشه کشی ساختمان

فرصتی طلایی جهت پیشرفت تحصیلی یاارتقا شغلی با اخذ گواهینامه بین المللی مهارت

-افرادی که قصد ادامه تحصیل واخذ دیپلم کاردانش را دارند شامل 2گروه می باشند؛

1-گروه اول؛ افرادی که مدرک سوم راهنمایی نظام قدیم را دارند.که این افراد جهت اخذ دیپلم شامل قانون مجموعه نهم می باشند.این افراد باید دروس عمومی پایه نهم،دهم ویازدهم را درمدارس شبانه بگذرانند وهمچنین همزمان با دروس عمومی مهارتهای تخصصی مجموعه نهم را هم در مجتمع آموزشی شهاب نوین(زیر نظر سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور)بگذرانند.

2-گروه دوم؛ افرادی هستند که سابقه تحصیلی آنها تا سوم دبیرستان یا دیپلم ناقص می باشند،که این افراد می توانند باگذراندن مهارتهای مجموعه نهم دیپلم خود را اخذ نمایند.

Enter your keyword