معماری و طراحی داخلی

آموزش کاربردی نرم افزار اتوکد(دوبعدی و سه بعدی)

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش نرم افزار اتوکد

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش کاربردی مدل سازی با نرم افزار3D Max

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش کاربردی مدل سازی با نرم افزارsketchup

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پرازنته با نرم افزار post production

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دوره جامع طراحی،مدل سازی و اجرا در معماری و دکوراسیون داخلی

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش کاربردی مدل سازی با نرم افزارRhino ceros

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خلق ایده ها همرا با تقویت ترسیم و تجسم

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان

Enter your keyword