مجتمع آموزشی شهاب نوین در یک نگاه

شهاب نوین برندی ثبت‌شده تحت مالکیت مدیریت شرکت زیباسازان نامدار پارسا می‌باشد. بدیهی است هرگونه استفاده از نام شهاب نوین بدون مجوز معتبر از این شرکت ، تخلف محسوب شده و مشمول پیگرد قانونی خواهد بود. شایان‌ذکر است مجتمع آموزشی شهاب نوین در هیچ شهرستانی نمایندگی ندارد و چنانچه به هر شخص حقیقی یا حقوقی نمایندگی اعطاء شود، مراتب رسماً از طریق همین وب‌سایت اطلاع‌رسانی می‌گردد.


Enter your keyword