سازه و ژئوتکنیک

تهیه صورت وضعیت با نرم افزار تکسا

استاد

شهریه دوره

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تحلیل و طراحی سازه های فولادی و بتنی (به روش دستی)

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نرم افزار مدلسازی سه بعدی سازه های فلزی و تهیه نقشه کارگاهی Tekla

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نرم افزار تحلیل،طراحی و مدل سازی سیستم های سازه ای Robot structure

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش گام به گام محاسبات ساختمان به همراه آنالیز دینامیکی با Etabs & Safe

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
محاسبات تقریبی ابعاد سازه بر مبنای اصول علمی

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی گودهای شهری منطبق بر ضوابط نظام مهندسی

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آموزش گام به گام نرم افزار Revit structure

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی حرفه ای انواع پل بتنی و فلزی با نرم افزار SAP

استاد

شهریه

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انجام پروژه های دانشگاهی با نرم افزارEtabs & Safe

استاد

شهریه آموزشی

تاریخ شروع

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Enter your keyword